Wednesday, 21 February 2018

Athchúrsáil ar Chadhnraí

Táimid ag obair go dian faoi látháir, an scoil ar fad ag deánamh athchúrsáil ar chadhnraí !! Tá seacht mbosca líonta againn agus tá muid ar uimhir a hocht !! An sprioc atá againn ná deich gcinn a líonadh !! Leanaigí oraibh leis an obair iontach.  Má tá cadhnraí sa bhaile tóg isteach iad. Tá sibh ag deánamh jab iontach.