Friday, 27 February 2015

An Plean

Plean Gníomhaíochta
Bhíomar an-gnóthach ó thús na bliana. Seo learscáil don scoil a tharraing rang a ceathair nuair a bhí siad ag obair le hAindriú mar chuid de OWLS (Outdoor, Wildlife, Learning and Survival) Feiceann tú crainn, plandaí agus bláthanna atá againn faoi láthair.
Seo learscáil le roinnt do na rudaí a bheas muid ag tabhairt faoi - móinéar bláthanna fiáine agus pasáiste fiadhúlra                          Tá muid ag iarraidh go mbeadh gnáthóga a chruthú ionas go mbeadh níos mó feithidí, éin irl. ag teacht isteach sa gháirdín agus i gclós na scoile.

No comments:

Post a Comment