Friday, 31 March 2017

Gradaim Chúnamh Éireann , ár nDomhan , 2017

Gradaim Chúnamh Éireann , ár nDomhan , 2017
Irish Aid Awards
Ghlac Rang 5 páirt sna  Gradaim Chúnaimh Éireann i mí Marta 2017. Is é cúnamh Éireann clár cúnaimh oifigiúil na hÉireann thar lear do thíortha atá i mbéal forbartha. Déanann an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála bainistíocht air.Comhoibríonn Éireann le rialtais agus eagraíochtaí forbartha in os cionn 80 tír.
Cúnamh daonúil éigeandala do phobal atá buailte le cogadh, athrú aeráide agus nuair a bhíonn an aimsir thar a bheith dona
Cúnamh forbartha – cúnamh d’fheabhsuithe fadtéarma do phobail i roinnt de na tíortha is boichte ar domhan.

Oibríonn Cúnamh Éireann le 8 dtír chomhpháirtíochta san Afraic agus san Áis chun dul i ngleic leis an ocras, bochtaineacht, athrú aeráide neamhionannas agus chun tacú le cearta an duine. Tá clár Chúnamh Éireann rangaithe go hidirnaisiúnta mar cheann de na cláír is fearr ar domhan.No comments:

Post a Comment