Monday, 20 March 2017

Lá Gnímh Trádáil Chóir

Lá Gnímh don Bhrat Glas ar an 16ú Márta 2017. An téama a bhí againn ná Trádáil Chóir. Bhí rogha ag na páistí gléasadh mar aon rud a bhain le Trádáil Chóir - bananaí, málaí tae, feirmeoirí, caife irl. Caithfidh mé a rá go ndearna an scoil ar fad an-iarracht !! Bhí sibh iontach a pháistí agus tá moladh an- mhór ag dul daoibh agus bhur dtuismitheoirí don obair ar fad a chuir sibh isteach ann !!! Tógadh neart grianghraif ar an lá agus tá siad le feiceáil thíos. Rinne na múinteoirí agus na páistí an-obair ar thrádáil chóir le cúpla seachtain anuas. Míle buíochas daoibh ar fad. Buíochas an-mhór don choiste Julie Ann, Cian, Isabel, Luke, Breandán, Ella Shannon, Sadhbh agus Fiachra. Bhí smaointe iontach agaibh agus ag na ranganna don lá !  D'fhéach gach rang ar scéal ar an lá ins na ranganna - Pablo an banana iontach, scéal liathróide nó scéal codáis. Féach thíos ar na grianghraif iontach daoibhse !!


No comments:

Post a Comment